اقامتگاه لوکس کوهستانی

تراس خصوصی با استخر / چشم‌انداز 300 درجه

محل اقامت خیره کننده ساحلی با فضای داخلی 60 متر مربع، واقع در سمت غرب مرکز تفریحی در یک باغ گرمسیری خصوصی با استخر کوچک و دوش بیرونی خصوصی