اقامتگاه مجلل رو به دریا

دو طبقه / سه استخر / دو بالکن غروب آفتاب

موقعیت خیره کننده ساحلی با مساحت داخلی 60 متر مربع، واقع در سمت غربی این مجموعه در یک باغ گرمسیری خصوصی با استخر کم عمق و دوش و فضای باز خصوصی.