چه کارهایی در این جزیره انجام می شود

فعالیت های محلی

یک زمین بازی برای ماجراجویان دنیای بالای آب و زیر آب. موج‌سواری، غواصی، شنا با ماسک و لوله، قایقرانی، مسیر طبیعت و روستاهای قابل کاوش.

پیشنهاد مجموعه
ورزشی
موج سواری
گردش
در جنگل
نفری 450
هنر و فرهنگ
کلاس آشپزی
محبوب
هنر و فرهنگ
دورهمی فرهنگ
بهترین انتخاب
ورزشی
اسنورکلینگ
گردش
بازدید از اطراف
بستن