تلفن: 26700177-021

EN / FA

نزدیک

رزرو اقامتگاه

به هتل ساحل مکسر خوش آمدید. این اقماتگاه در قلب استراحتگاه جزایر اقیانوس آرام، در لبه جزیره باغ آرام و زیبا، بهشت ​​گرما، آرامش و تجدید قوا است.
رزرو کنید

EN / FA